CO DĚLÁME

Na základě udělené licence provozujeme celkem 14 elektráren na řece Jizeře, Kamenici a Desné.

Kromě provozování malých vodních elektráren a souvisejících vodních děl máme bohaté zkušenosti s průběžnými provozními opravami, ale i s postupnou rekonstrukcí jednotlivých částí výroben a to jak technologických, tak především stavebních částí. Zároveň jsme vybaveni proškolenými zaměstnanci a potřebnou technikou na práce související s údržbou vodních děl a přilehlých areálů.

V souvislosti s naší činností se nejenom snažíme provozovat a udržovat stávající MVE, ale zároveň se snažíme jednotlivá díla upravovat a modernizovat, aby provoz těchto děl byl co nejvíce efektivní, nebo více přispíval ke zlepšení a ochraně životního prostředí.

Kromě snahy o ochranu životního prostředí se snažíme podporovat i dění v regionu, ve kterém působíme a vykonáváme naší činnost, tedy především na Semilsku a Tanvaldsku, například formou darů či sponzoringu.

© 2019 KREDIT CENTRUM s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!