Nabízíme

Provozování malých vodních elektráren a souvisejících vodních děl nás naučilo mnoho řemesel. Máme tak bohaté zkušenosti s průběžnými provozními opravami, ale i s postupnou rekonstrukcí jednotlivých částí výroben a to jak technologických, tak především stavebních částí. Zároveň jsme vybaveni proškolenými zaměstnanci a potřebnou technikou na práce související s údržbou vodních děl a přilehlých areálů jako například údržba zeleně a úklid sněhu.