Projekty

V souvislosti s naší činností se nejenom snažíme provozovat a udržovat stávající MVE, ale zároveň se snažíme jednotlivá díla upravovat a modernizovat, aby provoz těchto děl byl co nejvíce efektivní, nebo více přispíval ke zlepšení a ochraně životního prostředí. Kromě připravovaných rekonstrukcí se tak věnujeme přípravě i méně tradičních projektů ve kterých vidíme příležitost naplňovat naše vize a hodnoty.

  • Projekt vírové elektrárny Benešov u Semil